Budowanie zaufania klientów: 5 łatwych sposobów na zrobienie tego — Capture CRM (2024)

PrzezAnkit Kochhar 11 stycznia 2022 r Oprogramowanie CRMZarządzanie danymi klientówObsługa klienta 0 komentarzy

Według Forbes aż 83% klientów poleciłoby innym firmę, której zaufali.

Sama ta statystyka wystarczy, abyś zrozumiałznaczenie budowania zaufaniawśród klientów.

Każda firma wyznaje takie wartości jak npuczciwość, lojalność i szacunek, ale jedną wartość, która ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej organizacji w zdobywaniu i utrzymywaniu zaufania klientów.

Kiedy masz do czynienia zMenedżer ds. relacji z klientami, zaufanie jest niezbędne. Jako firma rozumiesz, że zaufanie jest Twoim najcenniejszym zasobembudowanie trwałych relacji z klientami. Rozwijanie zaufania klientów może zmniejszyć komplikacje i ułatwić Ci życie.

5 najlepszych sposobów na budowanie zaufania klientów

62% klientów twierdzi, że jest lojalnych wobec marek, którym może zaufać.

Czy jesteś podekscytowany, aby poznać sposoby, dzięki którym możesz zdobyć zaufanie swoich klientów? Poniżej znajduje się pięć sposobów, które mogą pomóc w budowaniu silnego zaufania klientów.

Budowanie zaufania klientów: 5 łatwych sposobów na zrobienie tego — Capture CRM (1)

Kredyt na obraz

1.) Bądź uczciwy i przejrzysty

WedługHubspot,81% klientów bardziej ufa rekomendacjom rodziny i przyjaciół niż rekomendacjom firm.

Jeśli chcesz wygrać swojązaufanie klientów, nie ma na to łatwych sposobów, trzeba na to zapracować. Jak zamierzasz to zrobić? Dobrym miejscem na początek jest szczere i jasne przedstawienie swoich towarów, zasad oraz tego, czego potencjalni konsumenci powinni oczekiwać od Ciebie jako firmy.

Przejrzystość wobec klientów jest niezbędna do zdobycia ich lojalności, zdobycia ich zaufania i skutecznego działaniawzrost wiarygodności Twojej marki.

Bycie otwartym i uczciwym w dużym lubmały biznesmoże cię zarobićlojalni klienciktórzy zaufają Twojej firmie. Kiedy wprowadzasz klientów w błąd, zaczynasz tracić reputację, a wraz z nią zaufanie. Niemal trudno jest zatrzymać klienta, który nie wierzy w Twoją firmę.

Chociaż możesz wierzyć, że bycie modnym i nieoczekiwanym zapewnia ciprzewaga konkurencyjnai sprawia, że ​​Twoja firma wydaje się interesująca, klienci lubią dokładnie wiedzieć, co otrzymują.

Klientów jest znacznie więcejskłonny ci zaufaćjeśli zastosujesz uczciwe i przejrzyste podejście. Rozumieją, co reprezentujesz i wierzą, że Twoje usługi i towary będą za każdym razem tej samej jakości.

2.) Zachwycające doświadczenie klienta

Kiedy klienci mają z czymkolwiek problem, ich zaufanie zostaje zachwiane. Jeśli klienci mają problem iotrzymywać terminową, pomocną i niezapomnianą obsługę klienta, zapamiętają Cię jako godną zaufania markę do końca życia.

Przede wszystkim wykonywanie przyzwoitej pracy jest najlepszą strategiąbudować zaufanie klientówi zmniejszyć negatywne uwagi. Odgadnięcie, czego chcą klienci, nie jest trudne. Wszystko, czego wymagają, to aagent obsługi klientaktóry słucha tego, co mają do powiedzenia i właściwie odpowiada na ich problemy.

Wyjątkowa obsługa klientawykazuje współczucie, oddanie potrzebom klienta i koncentrację na odpowiedzialności. Pokazuje, że Twoja organizacja ceni swoich klientów na tyle, aby spokojnie i konsekwentnie przeprowadzić ich przez wszelkie problemy, jakie mogą napotkać w związku z Twoim produktem lub usługą.

Jeden z najlepszych sposobów na zapewnieniewspaniałe wrażenia klientadla klientów jest zapewnienie agentom odpowiedniego narzędzia, które może szybko i skutecznie rozwiązać problemy.

Obsługa CRM(Kapture's One Suite) to najlepiej „dopasowane” narzędzie dla Twoich agentów, które przekazuje wszystkie zapytania i skargi dopojedyncza deska rozdzielcza, identyfikuje problem i tagi oraz przypisuje je do najbardziej odpowiednich agentów, aby dać z siebie wszystkodoświadczenie w obsłudze klienta i budowanie zaufania wśród klientów.

3.) Przyjmuj opinie i pracuj nad nimi

Czy wiesz, co jest ważniejsze niż zbieranie informacji zwrotnej od klienta?

Praca nad nimi.

Zamówiłeś danie w restauracji, które było trochę słone. Przekazujesz informację zwrotną do restauracji, a następnym razem, gdy wrócisz i zamówisz danie, jest tak, jak poinstruowałeś ich ostatnim razem.

Czy nie zbuduje to w Twoim sercu zaufania do restauracji?

Firmy, które naprawdę je czująklienci mają znaczenie, tworzą lojalnośćopinie klientów. Proszenie o informacje zwrotne i działanie na ich podstawie to proste podejście do wykazania, że ​​Twoja firma ceni swoich konsumentów.

Włączając informacje zwrotne, pokazujesz, że tywartośćco Twoi klienci mają do powiedzenia i szanuj ich nie tylko za ich działalność. Są zaangażowani wpodejmowanie decyzji, są członkami Twojej społeczności i ostatecznie inwestują w Twoją firmę.

Dokonywanie korekt na podstawie informacji wprowadzonych przez klientawzmacnia związekmiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem i sprzyja zaufaniu między wami.

4.) Bądź osiągalny

82% klientów ocenia natychmiastową odpowiedź (30 minut lub mniej) jako ważną lub bardzo ważną, gdy mają pytania dotyczące marketingu lub sprzedaży.

Kupiłeś produkt przez Internet, który okazał się wadliwy. Próbujesz zadzwonić do działu obsługi klienta, ale nie możesz się z nim skontaktować. To podważy twoją wiarę w firmę i sprawi, że przysięgniesz, że nigdy więcej nie będziesz z nią robić interesów.Szanuj czas swoich klientówi staraj się być dla nich dostępny, jeśli mają problem z Twoim produktem lub usługą.

Klienci mogą próbować skontaktować się z Tobą, aby zapytać o produkt lub usługę, a nawet po dokonaniu transakcji.Słuchanie klientów i rozwiązywanie problemówszybkie zgłaszanie ich obaw jest kluczem do zbudowania zaufania.

Oferowanie klientomłatwo dostępne, wyjątkowa obsługa klientapokażesz im, że szanujesz ich firmę znacznie wykraczając poza pierwotną transakcję. Klienci będą bardziej skłonni ci zaufać, jeśli będą wiedzieć, że ci zależy.

Oprogramowanie obsługi klientazawiera narzędzia i funkcje, takie jaksamoobsługa, co pozwala Twoim klientom samodzielnie rozwiązywać częste zapytania. Przydatny może być również bot oparty na sztucznej inteligencjirozwiązywanie problemów i reklamacji klientóww jednym kroku, i to też 27X7.

Kapture zapewnia bazę wiedzyo swoim produkcie lub usłudze konsumentom w formie tekstu, zdjęć lub wideo.Konfigurowalne często zadawane pytaniaumożliwić konsumentom uzyskanie odpowiedzi na własne pytania, oszczędzając czas zarówno agentów, jak i klientów.

Budowanie zaufania klientów: 5 łatwych sposobów na zrobienie tego — Capture CRM (2)

Źródło obrazu

5.) Personalizuj

Personalizacja jest kluczem do budowania relacji na całe życie. Zamiast korzystać ze skryptów i szablonowych odpowiedzi, zachęć swoich agentów wsparcia do składania ofertspersonalizowane rozwiązania.

Dokładne badanie potrzeb klientów, typowych trudności i obszarów bólu może ci pomócopracowywanie spersonalizowanych rozwiązań i komunikatówktóre rezonują z nimi na bardzo osobistym poziomie.

Klienci są znacznie bardziej skłonni ci zaufać, jeśli potrafisz wykazać, że:głęboka świadomośćich potrzeb i dać rozwiązanie, które nie tylko rozwiązuje ich problemy, ale także stanowi wartość dodaną.

Raportowanie i analityka Kapturepomóc uzyskać szczegółowy wgląd w zachowania klientów i zapewnić dostosowane rozwiązanie.

Wniosek

W czasach, w których klienci mają wyjątkowy dostęp do informacji i rozległą platformę do rozwiązywania swoich problemów, niezwykle ważne jest generowanie i utrzymywaniezaufanie i zaufanie klientów. W rezultacie musisz zrobić wszystko, co możliwe, aby służyć, zachwycać i wzmacniać swoją bazę konsumentów.

To oczywiste, że zdobycie zaufania konsumentów wymaga czasu. Nie ma skrótów, aby to zadziałało. Kontynuuj robienie rzeczy poprawnie, a otrzymasz pożądany rezultat.

Zarezerwuj demojuż dziś i zaznacz tożsamość swojej marki na tym konkurencyjnym rynku dzięki wydajnemu oprogramowaniu CRM.

o autorze

Budowanie zaufania klientów: 5 łatwych sposobów na zrobienie tego — Capture CRM (3)

Ankit Kochhar
Ankit Kochar jest autorem treści w Kapture CRM, który uwielbia tworzyć kreatywne i informacyjne treści. W przeszłości pracował jako autor treści kreatywnych i akademickich i ma ogromną wiedzę na temat pisania raportów, esejów i rozpraw. Jego obecna dziedzina pomaga mu w badaniu i doskonaleniu wiedzy o SaaS.
Budowanie zaufania klientów: 5 łatwych sposobów na zrobienie tego — Capture CRM (2024)

FAQs

Jak budować zaufanie klientów? ›

Transparentność i dobra komunikacja

Transparentność marki to nie tylko trend, lecz także przyszłość komunikacji z odbiorcą. Tym sposobem możemy pozyskać zaufanie klienta oraz wzbudzać pozytywne uczucia. Otwartość zarówno w kwestii osiągnięć firmy, jak i analizy porażek może w ostatecznym rozrachunku wyjść na dobre.

Co wzbudza u ludzi zaufanie? ›

Szczery, zadbany uśmiech zjednuje otoczenie, przyciąga uwagę, wzbudza zaufanie i sympatię – pozytywnie wpływa na ocenę naszej osoby podnosząc poziom naszej atrakcyjności – nie tylko fizycznej, ale również jako profesjonalisty.

Co sprzyja zaufaniu? ›

Jeśli chcesz budować zaufanie w zespole, dawaj przykład i pokaż pracownikom, że im ufasz. Pamiętaj, że oni obserwują Cię na co dzień i biorą od Ciebie wskazówki – skorzystaj z okazji, aby pokazać im, jak naprawdę wygląda zaufanie do innych. Tak, jak każdy człowiek, masz swoje zalety oraz wady.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated:

Views: 5877

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.